Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

 

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de koper als consument over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om Schoenen Auwerx eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet.

(auwerx.schoenen@skynet.be). De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bv. 3 werkdagen).

Indien uw aankoop u niet bevalt, laat u ons dan zo snel mogelijk weten via mail/telefoon en kan u het pakje terugsturen.

De aankoopprijs (inclusief de eventueel toch aangerekende verzendkosten) worden na ontvangst van het pakket teruggestort.

Normaal is levering en retour gratis.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Schoenen Auwerx bvba Dorpsstraat 16 3590 Diepenbeek

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*) /Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

 

Handtekening van consument(en):

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.